Talkshow "Con đường tôi chọn" của BVU chia sẻ những trải nghiệm chân thực của chính cựu sinh viên và sinh viên BVU cùng những lời khuyên chân thành đối với các thế hệ sinh viên cũng như học sinh quan tâm đến các ngành Công nghệ thông tin với sự tham gia của khách mời là cựu sinh viên và sinh viên BVU.